Hukuk

Hakaret Davasında Uzlaşma

Hakaret Davasında Uzlaşma, Uzlaştırmacı

Mayıs ayında şahsıma instagram üzerinden söven bir şahıs ile ilgili makale yazmıştım makaleyi okumak için Hakaret, Küfür Etmenin Cezası başlıklı yazıma bakabilirsiniz.

Hakaret uzlaşma kapsamına giren bir suç olduğu için mahkemeye intikal etmeden dosyaya bir uzlaştırmacı atanıyor.

Birkaç gün önce uzlaştırma memuru bu konu için aradı ve uzlaşmak isteyip istemediğimi sordu bende uzlaşabileceğimi söyledim, talebimin ne olduğunu sordu 2000₺ verirse uzlaşırım dedim.

Aşağıdaki diyalog karşı tarafla aramızda geçmedi uzlaştırma memuru karşı tarafın talebini bana, benimkini de karşı tarafa iletiyor.

Talebim: 2000₺
Karşı taraf: 500₺ Vereyim.
Ben: 2000₺’den aşağı inmem.
Karşı Taraf: 1000₺ verebilirim.
Ben: 1500₺ son aksi halde uzlaşmayı kabul etmiyorum. 3,4 taksitle de ödeme yapabilir dedim.

Karşı tarafta bu talebimi kabul etti, etmek zorunda kaldı çünkü başka bir çıkar yolu yoktu.

Talebimi kabul etmeseydi ne olurdu?
3500-5000₺ para cezası alırdı, sicili bozulurdu. Sicilin bozulması devlet memurluğu gibi birçok kamu görevinin önüne engel oluyor bunuda özellikle belirtelim.

Sadece o para cezası ilede bırakmazdım, davayı bir avukata verirdim üstüne avukatın masraflarıda karşı tarafa yüklenirdi.

Yani sonuç olarak kimsenin yaptığı yanına kalmıyor.
Burada ben istediğim rakamın 2,3 katını da isteyebilirdim bu tamamen benim insiyatifime kalmış olan birşey.

Söz ağızda iken sahibinin esiridir ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esiridir.

Yaptığınız şeylerin yanınıza kalmayacağını düşünerek hareket ederseniz hata yapma olasılığınız oldukça düşük olur. Bir, iki kelime olarak sarf ettiğiniz şeyler size 2,3,4 aylık maaşınızdan edebilir. Sonradan pişman olursunuz, özür dilersiniz ama kabul eden olur mu bilinmez, ben etmedim çünkü özür dilemekten başka çaresiz yoktu, köşeye sıkışmadığı içinde rahat bir şekilde sövüyordu, sıkıştıktan sonrada başka çaresi kalmadığı için özür diledi.

Belki insafsız birine denk gelirsiniz ve uzlaşmayı kabul etmez ceza yersiniz, bu yüzden siz siz olun önünüze gelene sövmeyin. Mesajları silerim ederim bunlar boş şeyler. Bende de sövdükten sonra mesajları silmişti ama malesef bir işe yaramadı. Akıl, Akıldan üstün.

1 kişiyi uzlaştırmada affettim,
İkinciye de bu şekilde hafif bir yaptırım uyguladım.
Üçüncü kendine dikkat et, ayağını denk al, uzak dur. 🙂

Türk Ceza Kanunu’nda uzlaşma kapsamına giren suçlar şunlardır
1. Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86, 3. fıkra hariç)
2. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 88)
3. Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89)
4. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit (TCK m. 106)
5. Tehdit Suçu (TCK m. 106/1)
6. Konut ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK m. 116)
7. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m. 117/1)
8. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (TCK m. 123)
9. Hakaret Suçu (TCK m. 125 3. Fıkra a bendi hariç)
10. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret (TCK m. 129)
11. Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK m. 130)
12. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 132)
13. Konuşmaları Dinleme ve Kayda Alma Suçu (TCK m. 133)
14. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 134)
15. Hırsızlık (TCK m. 141)
16. Kullanma hırsızlığı (TCK m. 146 2 cümle hariç)
17. Alacağın Tahsili Maksadıyla Cebir ve Tehdit Kullanılması (TCK m. 150)
18. Mala Zarar Verme TCK m. 151
19. İbadethaneler ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu (TCK m. 153)
20. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK m.154/1)
21. Güveni Kötüye Kullanma TCK m.155
22. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu (TCK m. 156)
23. Dolandırıcılık (TCK m. 157)
24. Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali (TCK m. 159)
25. Kayıp veya Ele Geçen Eşyayı Tasarruf Suçu (TCK. m. 160)
26. Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu (TCK m. 164)
27. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu (TCK m. 165)
28. Bilgi Vermeme Suçu (TCK m. 166)
29. Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali (TCK m. 167)
30. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 209/1)
31. Aile Hukuku Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TCK m. 233/1)
32. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m. 234)
33. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, TCK m. 239)
34. Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK m. 341)
35. Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Suçlar (TCK m. 342)
36. Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar (CMK m. 253/1-c)

Yazar Hakkında

Ufuk Karaca

15 Kasım 1987 Samsun doğumluyum.

2 Yorum var.

Yorum Yap